Jak zostać myśliwym

Dokumenty wymagane przy przyjęciu na staż kandydacki zgodnie z Uchwałą NRŁ 41/2007 do zapoznania dla stażysty

Uchwała do pobrania

Należy dostarczyć przed rozpoczęciem stażu 

  1. Wniosek o przyjecie na staż + Uchwała Zarządu Koła
  2. Oświadczenie o ubezpieczeniu

Należy dostarczyć po zakończeniu stażu

  1. Uchwała Zarządu Koła w sprawie zaliczenia stażu
  2. Wypełniony Dzienniczek Stażysty

Po zakończonym kursie dla kandydatów należy dostarczyć

  1. Wniosek o złożenie egzaminu
  2. Ksero dowodu osobistego
  3. Opłatę za kurs i egzamin ( potwierdzenie wpłaty)