Władze i organy

Dnia 19.07.2015 roku odbył się IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Częstochowie, na którym wybrano:
Okręgową Radę Łowiecką w składzie:
  Lp Imię i Nazwisko Koło Łowieckie
  1 Gęsiarz Robert Knieja w Złotym Potoku
  2 Korzekwa Zdzisław Rogacz  w Kleśniskach
  3 Kościelniak Marszał Miłosz Jenot w Częstochowie
  4 Krzemiński Ireneusz Łowiec Radomsko
  5 Lewandowski Zbigniew Szarak w Myszkowie
  6 Organa Marek Łoś w Częstochowie
  7 Pospiech Witold Dublet  w Myszkowie
  8 Pypłacz Paweł Słonka Byczyna
  9 Rosół Edward Grandel  w Oleśnie
  10 Sczygiol Norbert Bór w Kośmidrach
  11 Sewerynek Stanisław Sarna  w Lipiu
  12 Skrzyniarz Jan Ponowa  w Koniecpolu
  13 Sobala Waldemar Paweł Cietrzew  w Konopiskach
  14 Strzelczyk Sławomir Lis w Dąbrowie Zielonej
  15 Unglik Zdzisław Głuszec Katowice
         
Zastępców Okręgowej Rady Łowieckiej
  Lp Imię i Nazwisko Koło Łowieckie
  1 Tomasz Proszewski Orzeł Ozimek
  2 Rafał Antczak Uroczysko w Oleśnie
  3 Maciej Zakrzewski Dzik w  Dobrodzieniu
  4 Stanisław Kusiba Słonka w Częstochowie
  5 Janusz Herbst Prawidłowego Łowiectwa w Częstochowie
         
Nowo wybrana Okręgowa  Rada Łowiecka na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała Prezydium  powołane                                                uchwałą nr IV/1/2015w składzie:
  Lp Imię i Nazwisko Funkcja Koło Łowieckie
  1 Waldemar Paweł Sobala Prezes ORŁ Cietrzew  w Konopiskach
  2 Jan Skrzyniarz Z-ca Prezesa ORŁ Ponowa  w Koniecpolu
  3 Paweł Pypłacz Sekretarz Słonka Byczyna
         

Na IV Okręgowym Zjeździe zostali wybrani:                                                                                                                                  

Delegaci na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ

  Lp Imię i Nazwisko Koło Łowieckie
  1 Ireneusz Chłąd  Symiga  w Borkach Wielkich
  2 Jan Skrzyniarz  Ponowa  w Koniecpolu
  3 Waldemar Paweł Sobala Cietrzew  w Konopiskach
  4 Sławomir Strzelczyk Lis w Dąbrowie Zielonej
         
Członek Naczelnej Rady Łowieckiej
1. Waldemar Paweł Sobala - KŁ Cietrzew  Konopiska
Z-pca Członka Naczelnej Rady Łowieckiej
1. Jan Skrzyniarz - KŁ Ponowa Koniecpol
         
Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego uchwałą nr 60/2018 z dnia 15.05.2018r powołał na funkcję Przewodniczącego Zarządu Okręgowego - Łowczego Okręgowego w Częstochowie z dniem 17.05.2018 r  Pana ANDRZEJA PERLIŃSKIEGO.
         
Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego uchwałą nr 133/2018 z dnia 12.06.2018r powołał na członków Zarządu Okręgowego w CzęstochowieKolegę Jacka Kołeckiego, Kolegę Jerzego Kielana, Kolegę Dariusza Świerczynę oraz Kolegę Henryka Radziocha
Zarząd Okręgowy PZŁ w składzie:
  Lp Imię i Nazwisko Funkcja Koło Łowieckie
  1 Andrzej Perliński Przewodniczący ZO PZŁ (Łowczy Okręgowy)            Łowiec Radomsko
  2 Jacek Kołecki Z-ca Przewodniczącego    Uroczysko Olesno
  3 Jerzy Kielan Sekretarz Orzeł Częstochowa
  4 Dariusz Świerczyna Skarbnik Chrząstów Koniecpol
  5  Henryk Radioch Członek Zarządu Knieja Nowiny
Dnia 11 grudnia 20012 uchwałą nr 29/2012 Naczelna Rada Łowiecka zawiesiła działalność sądów i rzeczników dyscyplinarnych PZŁ do czasu zmiany ustawy Prawo łowieckie.
Uchwałą nr III/27/2014 Okręgowa Rada Łowiecka w dniu 28.04.2014 powołała:
Okręgowy Sąd Łowieckiw składzie: 
11 sędziów, w tym Prezesa i na jego wniosek   3 zastępców:
  Lp Imię i Nazwisko Funkcja Koło Łowieckie
  1 Krzysztof Kierat             Przewodniczący Symiga  w Borkach Wielkich
  2 Witold Balas Zastępca Darzbór Poznań
  3 Paweł Karczewski       Zastępca Łoś  w Częstochowie
  4 Marek Proszewski Zastępca Uroczysko  w Oleśnie
  5 Włodzimierz Belof         Członek Bażant Siemianowice
  6 Zbigniew Kościelny       Członek Rogacz  w Kleśniskach
  7 Roman Mońka               Członek Cietrzew w Konopiskach
  8 Tadeusz Otrębowicz     Członek Brzezina Opole
  9 Jerzy Trzos Członek Symiga  w Borkach Wielkich
  10 Maciej Witowski  Członek      Prawidłowego Łowiectwa w Częstochowie
  11 Kazimierz Zaskórski      Członek Lis w Dąbrowie Zielonej
         
   Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ  i  2 zastępców w składzie: 
  Lp Imię i Nazwisko Funkcja Koło Łowieckie
  1 Dariusz Bereza        Okręgowy Rzecznik niestowarzyszony
  2 Robert Kucharski       Zastępca Słonka Gidle
  3 Zbigniew Żywiołek    Zastępca Sarni Stok w Kuźnicy Nowej       
SKŁADY OSOBOWE KOMISJI w kadencji 2015 - 2020, 
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna  
L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Koło Łowieckie
1 Stefan Morzyk Przewodniczący Brzezina Opole
2 Sławomir Fujarski Członek Ryś  Częstochowa
3 Adam Jakubiec Członek Szarak w Myszkowie
4 Jerzy Kielan Członek Orzeł w Częstochowie
5 Mirosław Parkitny Członek Nad Okszą Nowej Wieś
6 Mieczysław Pasiut Członek Dąbrowa Koszęcin
7 Zbigniew Zając Członek Ryś  Kłobuck
       
2. Komisja Historii Łowiectwa    
L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Koło Łowieckie
1 Norbert Sczygiol Przewodniczacy Bór Kośmidry
2 Miłosz Kościelniak-Marszał Członek Jenot w Czestochowie
3 Bogdan Kubat Członek Knieja w Nowinach
4 Tadeusz Mirczewski Członek Dąbrowa w Koszęcinie
5 Henryk Sobala Członek Dzik w Dobrodzieniu
6 Józef Ulfik Członek Dąbrowa w Koszęcinie
       
3. Komisja Hodowlana    
L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Koło Łowieckie
1 Paweł Pypłacz Przewodniczący Słonka w Byczynie
2 Robert Gęsiarz  Członek Knieja Złoty Potok
3 Grzegorz Kimla          Członek Brzezina Opole
4 Konrad Rokita  Członek Lis Dąbrowa Zielona
5 Jan Skrzyniarz  Członek Ponowa w Koniecpolu
6 Sławomir Strzelczyk Członek Lis Dąbrowa Zielona
7 Mirosław Unglik Członek Jeleń Będzin
8 Zdzisław Unglik  Członek Głuszec Katowice
       
4. Komisja Kultury, Oświaty, Tradycji Łowieckiej  i Kolekcjonerstwa
L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Koło Łowieckie
1 Zdzisław Korzekwa Przewodniczący Rogacz  Kleśniska
2 Aneta Korzekwa Członek Rogacz  Kleśniska
3 Ireneusz Krzemiński Członek Łowiec Radomsko
4 Krzysztof Piechurski Członek Rogacz  Kleśniska
5 Mariola Rybak Członek nie jest członkiem PZŁ
6 Tomasz Sobczak Członek Rogacz  Kleśniska
7 Norbert Sczygiol Członek Bór Kośmidry
       
5. Komisja Kynologiczna    
L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Koło Łowieckie
1 Mirosław Parkitny Przewodniczący Nad Okszą Nowa Wieś
2 Leszek Ciupis Członek Żubr w Częstochowie
3 Monika Gałwa-Widera   Członek Orzeł w Częstochowie
4 Jacek Krawczyk             Członek Nad Okszą Nowa Wieś
5 Henryk Patyk  Członek Nad Okszą Nowa Wieś
6 Jarosław Pełka Członek Chrząstów Koniecpol
7 Ryszard Sobala Członek Cietrzew w Konopiskach
      1/2
       
6. Komisja Oceny Prawidłowości Pozyskania Samców Zwierzyny Płowej i Muflonów
L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Koło Łowieckie
1 Ireneusz Chłąd Przewodniczący Symiga w Borkach Wielkich
2 Jacek Bielewicz Członek Łoś bytom
3 Jerzy Ceglarek Członek Bór w Kośmidrach
4 Grzegorz Ciesielski Członek  Trop Bytom
5 Robert Gesiarz Członek Knieja w Złotym Potoku
6 Lucjan Jurczyk Członek  Słonka Byczyna
7 Zdzisław Korzekwa Członek Rogacz w Klesniskach
8 Leszek Krzyszowski Członek Grot Wrocław
9 Tadeusz Magnuszewski Członek Sarna w Lipiu
10 Tadeusz Otrębowicz Członek  Nr 9 Brzezina Opole
11 Mieczysław Pasiut Członek Dąbrowa w Koszęcinie
12 Paweł Pypłacz Członek Słonka Byczyna
13 Konrad Rokita Członek Lis w Dąbrowie Zielonej
14 Feliks Radlak Członek  Bażant Siemianowice
15 Edward Rosół Członek  Grandel Olesno
16 Jan Skrzyniarz Członek Ponowa w Koniecpolu
17 Sławomir Strzelczyk Członek Lis w Dąbrowie Zielonej
18 Zdzisław Unglik Członek Głuszec w Katowicach
19 Waldemar Paweł Sobala Członek Cietrzew w Konopiskach
       
7. Komisja Prawna    
L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Koło Łowieckie
1. Witold Pospiech Przewodniczacy Dublet w Myszkowie
2. Dariusz Bereza Członek niestowarzyszony
3. Krzysztof Kierat Członek Symiga w Borkach W.
4. Miłosz Kościelniak-Marszał Członek Jenot w Częstochowie
       
8. Komisja Strzelecka    
L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Koło Łowieckie
1 Grzegorz Bąk             Przewodniczący Ryś Częstochowa
2 Grzegorz Ciesielski    Członek Trop Bytom
3 Krzysztof Czyż           Członek Szarak Myszków
4 Marek Dybski              Członek Uroczysko Herby
5 Robert Gęsiarz Członek Knieja Złoty Potok
6 Khalid Hagar Członek Szarak w Myszkowie
7 Zbigniew Lewandowski Członek Szarak Myszków
8 Tomasz Lizurej Członek Knieja w Nowinach
9 Piotr Suliński Członek Dzik w Dobrodzieniu
10 Artur Świąć Członek niestowarzyszony
11 Stanisław Trojakowski    Członek Szarak Myszków
12 Jacek Włodarczyk Członek Orzeł w Częstochowie
13 Maciej Zakrzewski Członek Dzik w Dobrodzieniu
14 Wojciech Szykowny Członek Hubertus Lubliniec
9. Komisja Szkoleniowa    
L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Koło Łowieckie
1 Zdzisław Unglik Przewodniczący Głuszec Katowice
2 Ireneusz Chłąd Członek Symiga Borki Wielkie
3 Robert Gęsiarz            Członek Knieja Złoty Potok
4 Paweł Pypłacz Członek Słonka Byczyna
5 Konrad Rokita             Członek Lis Dąbrowa Zielona
6 Jan Skrzyniarz Członek Ponowa Koniecpol
7 Sławomir Strzelczyk Członek Lis Dąbrowa Zielona
8 Waldemar Paweł Sobala Członek Cietrzew Konopiska