Władze i organy

 

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego uchwałą nr 60/2018 z dnia 15.05.2018 r.

oraz  uchwałą nr 133/2018 z dnia 12.06.2018 r. powołał  Zarząd Okręgowy w składzie:

L.p.

 Imię i nazwisko

 Funkcja

Koło Łowieckie

1.

 Andrzej Perliński

Przewodniczący ZO  PZŁ

( Łowczy Okręgowy )

Łowiec Radomsko

2.

Jacek Kołecki

Z- ca Przewodniczącego

Uroczysko Olesno

3.

Jerzy Kielan

Sekretarz

Orzeł Częstochowa

4.

Dariusz Świerczyna

Skarbnik

Chrząstów Koniecpol

5.

Henryk Radzioch

Członek Zarządu

Knieja Nowiny

Na V Okręgowym Zjeździe zostali wybrani:

Delegaci na XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ:.

L.p.

Imię i Nazwisko

Koło Łowieckie

1.

Sławomir Strzelczyk

Lis Dąbrowa Zielona

2.

Zdzisław Korzekwa

Rogacz Kleśniska

3.

Marek Organa

Łoś Częstochowa

4.

Grzegorz Kimla

Grandel w Oleśnie

Na V Okręgowym Zjeździe Delegatów dokonano wyboru Członka do Naczelnej Rady Łowieckiej oraz jego Zastępcę.  

Członek Naczelnej Rady Łowieckiej:

1.

Sławomir Strzelczyk


Zastępca Członka Naczelnej Rady Łowieckiej:

2.

Zdzisław Korzekwa

 

Uchwała nr 24/2018 Naczelnej Rady Łowieckiej z dn. 13 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego postanawia powołać na funkcje Rzecznika Dyscyplinarnego w Częstochowie:

  1.

   Marek Proszewski

 

oraz jego Zastępców:

 1.

   Przemysław Grabowski

 2.

   Krzysztof Szyszka

 

Uchwałą nr 23/2018 Naczelnej Rady Łowieckiej z dn. 13 grudnia 2018 r. powołano Okręgowy Sąd łowiecki w następującym składzie:

L.p.

 Imię i Nazwisko

                                   Funkcja

  1.

 Krzysztof Kierat

                                   Prezes

  2.

 Witold Balas

                                   Zastępca Prezesa

  3.

 Włodzimierz Belof

                                   Zastępca Prezesa

  4.

 Dawid Grabowski

                                   

  5.

 Marek Organa

 


Uchwałą nr 11/V/2018 ZO PZŁ w Częstochowie z dn. 30.10.2018 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Prawidłowości Samców Zwierzyny Płowej i Muflonów wybrano następujący skład osobowy komisji:

L.p.

 Imię i nazwisko

Koło Łowieckie

1.

 Jacek Kołecki

Uroczysko Olesno

2.

 Henryk Radzioch

Knieja Nowiny

3.

 Paweł Pypłacz

Słonka w Byczynie

4.

 Grzegorz Ciesielski

Trop Lubliniec

5.

 Mieczysław Pasiut

 Dąbrowa Koszęcin

6.

 Grzegorz Kimla

Grandel w Oleśnie

7.

 Sławomir Strzelczyk

Lis  Dąbrowa Zielona

8.

 Jerzy Kielan

Orzeł Częstochowa

9.

 Zdzisław Korzekwa

Rogacz Kleśniska

10.

 Witold Widera

Orzeł Częstochowa

11.

 Robert Gęsiarz

Knieja Złoty Potok

12.

 Jan Skrzyniarz

Dąbrowa Koszęcin

13.

Konrad Rokita

Lis Dąbrowa Zielona

14.

Tadeusz Otrębowicz

Nr 9 Brzezina Opole